درآمد عالی از طریق بورس فارکس http://fusion.mihanblog.com 2019-08-22T03:50:43+01:00 text/html 2019-07-13T03:27:03+01:00 fusion.mihanblog.com محسن - درآمد عالی از طریق بورس فارکس : http://fusion.mihanblog.com/post/50 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 31.3867px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="6" color="#ff0000"><b style="">توجه توجه توجه</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#ff0000"><font face="Mihan-Koodak" size="5"><b>به علت مشکلات فنی معاملات درست انجام نمیشوند و&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: x-large;">تا بررسی کامل و برطرف شدن مشکل هیچ معاملاتی از تاریخ 05/08/2019 انجام نخواهد شد.&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 31.3867px;"><font face="Mihan-Koodak" style=""><font size="5" style=""><b><br></b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 31.3867px;"><font face="Mihan-Koodak" style=""><font size="5" style=""><b>فارکس چیست ؟</b></font><span style="font-weight: bold; font-size: 22pt;"><o:p></o:p></span></font></span></p><font face="Mihan-Koodak"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">فارکس (&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">Forex</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;) بزرگترین بازار خرید و فروش ارزهای خارجی میباشد که ارزهای تمام کشور ها در این بازار معامله میشوند.</span></font><div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 22.8267px;"><font face="Mihan-Koodak" style="" size="5"><b style=""><font color="#ff0000" style="">*</font><font color="#009900" style=""> اگر میخوای با حداقل سرمایه به درآمد عالی برسی با من همراه شو </font><font color="#ff0000" style="">*</font></b></font></span></div><div><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 22.8267px;"><font face="Mihan-Koodak"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><b><font color="#3366ff">مراحل کار :</font></b></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt;"></span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt;"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- با کیک بر روی بنر زیر وارد بروکر&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 22.8267px;"><a href="http://www.forextimeir.com/fa/refer-a-friend?raf=342b5343" target="_blank" title="FXTM" style=""><font size="4">FXTM</font></a><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;شوید و در آن ثبت نام کنید و حساب خود را فعال کنید و اگر از قبل حساب دارید پس برید به مرحله 2<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: ltr; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 22.8267px;"><span style="font-size: 16pt;">برای فعال کردن حسابتون باید از منوی سمت راست به مسیر زیر برید و مدارک موردنیاز رو آپلود کنید</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 22.8267px;"><span style="font-size: 16pt;"><font color="#6600cc">مدارک من / بررسی و تایید پروفایل</font></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="line-height: 22.8267px;"><span style="font-size: 16pt;">در این قسمت باید یک عکس از کارت ملی، پاسپورت یا گواهی نامه رانندگی برای تایید هویت و یک عکس هم از آخرین قبض خدماتی مانند قبض تلفن، برق یا گاز محل زندگیتون برای تایید آدرس محل اقامتتون آپلود کنید و منتظر باشید تا حساب شما تایید شود.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><o:p>&nbsp;</o:p></span><a href="http://www.forextimeir.com/fa/refer-a-friend?raf=342b5343" target="_blank" title="FXTM" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/515/1542299/Banner/FXTM/FXTM.jpg" alt="FXTM"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px; color: red;">*</span></b><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px; color: red;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">بروکر&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 22.8267px;"><a href="http://www.forextimeir.com/fa/refer-a-friend?raf=342b5343" target="_blank" title="FXTM" style=""><font size="4">FXTM</font></a><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;یکی از عالی ترین و معتبرترین بروکرهاست و سایت آن زبان فارسی را نیز پشتیبانی میکند و مهمتر از همه پشتیبانی فارسی هم دارد.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">2- در اکانت&nbsp;</span><font size="4"><a href="http://www.forextimeir.com/fa/refer-a-friend?raf=342b5343" target="_blank" title="FXTM">FXTM</a><span style="font-size: 11px;">&nbsp;</span></font><span style="font-size: 16pt;">خود یک حساب سرمایه گذاری باز کنید و پول خود را به آن انتقال دهید و به حساب من متصل شوید و هر روز سودی که از حساب من بدست میاد رو مشاهده کنید و لذت ببرید.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: 21.3333px;">آموزش باز کردن یک حساب سرمایه گذاری از داخل اکانت&nbsp;</b><a href="http://www.forextimeir.com/fa/refer-a-friend?raf=342b5343" target="_blank" title="FXTM" style="font-size: large;">FXTM</a><span style="color: rgb(51, 102, 255);">&nbsp;</span><b style="color: rgb(51, 102, 255); font-size: 16pt;">&nbsp;:</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;">ابتدا وارد اکانت خود شوید</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;">اگر زبان سایت انگلیسی است آنرا به زبان فارسی تغییر بدید</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;">سپس بر روی بنر زیر کلیک کنید</b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; font-size: 16pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="https://www.forextimeir.com/fa/strategy/Fusion1940" target="_blank" title="Strategy Account"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/515/1542299/Banner/FXTM/StrategyAccount.jpg" alt="Strategy Account"></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">بعد بر روی دکمه "سرمایه گذاری" کلیک کنید</p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;">سپس دوباره&nbsp;<span style="font-size: 21.3333px;">بر روی دکمه "سرمایه گذاری" کلیک کنید</span></p></font><font face="Mihan-Koodak"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">بعد بر روی دکمه "باز" کلیک کنید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">بعد اکانت سرمایه گذاری شما ساخته میشود ولی غیرفعال است و برای فعال شدنش باید شارژش کنید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">اگر در کیف پول یا حساب های دیگر موجود در اکانتتون پول دارید و میخواهید آنرا انتقال دهید به این حساب سرمایه گذاریتون باید از منوی سمت راست مسیر زیر رو برید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;"><font color="#6600cc">پول من / حواله های داخلی</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">و اگر میخواهید مستقیم حساب سرمایه گذاریتون رو شارژ کنید با صرافی تماس بگیرید و شماره حسابتون رو بدید بهشون تا پول ریالی شما رو چنجش کنن و حسابتون رو سریع شارژ کنن&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">برای این کار به مرحله 3 بروید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 16pt;">3- حساب خود را حداقل 100$ یا بیشتر شارژ کنید.</span></p></font><font face="Mihan-Koodak"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">برای شارژ کردن حساب نگران نباشید چون بروکر&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 22.8267px;"><a href="http://www.forextimeir.com/fa/refer-a-friend?raf=342b5343" target="_blank" title="FXTM"><font size="4">FXTM</font></a><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;برای ما یک صرافی ایرانی مشخص کرده تا از طریق صرافی راحت واریز و برداشت کنیم، شما میتونید از طریق&nbsp;</span><font size="4">ID&nbsp;</font><span style="font-size: 16pt;">تلگرام زیر با صرافی ارتباط برقرار کرده و با ارائه مدارک موردنیاز به صرافی از طریق تلگرام خیلی راحت واریز و برداشت انجام دهید.<o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right; direction: ltr;"><font size="5" color="#3366ff"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 22.8267px;">@</span><span style="line-height: 22.8267px;">FXTM_Payments</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;"><font color="#ff0000">*</font></b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;کارمزد حسابم رو 40% تعیین کردم یعنی بروکر در آخر ماه 40% سود بدست اومده رو به حساب من و 60% سود رو به حساب شما انتفال میدهد.</span></p></font><font face="Mihan-Koodak"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;"><font color="#ff0000">*</font></b><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;فراموش نکنید که در قسمت حساب سرمایه گذاریتون گزینه سطح محافظت رو غیر فعال کنید چون باید موجودی کاملا آزاد باشه تا درصورت نوسانات قیمت معاملات روی حساب شما بسته نشوند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="font-size: 16pt;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;"><font color="#3366ff">روال کار :</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">ترید ها یا معامله ها روی جفت ارز های زیر</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">&nbsp;<span lang="FA">انجام میشه :</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="line-height: 22.8267px;"><span lang="FA" style="font-size: 21.3333px;">EUR/USD - GBP/USD</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">تعداد ترید ها در هفته 10 الی 20 عدد یا بیشتر میباشد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 22.8267px;">مقدار سود برای هر ترید 8&nbsp;&nbsp;الی 10 پیپ&nbsp;</span><span style="font-size: 21.3333px;">میباشد</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;"><b><font color="#ff0000">***</font></b> معاملات با مدیریت سرمایه انجام میشه، یعنی معاملات به ازای هر 100$ موجودی با حجم 0.01 لات باز میشه که دراینصورت ارزش هر پیپ سود برابر است با 0.10$ ، بنابراین هرچقدر موجودی بیشتر باشه سود و ضرر هم بیشتر خواهد بود.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">&nbsp;اگر نتایج معاملات حساب من رو </span><span style="font-size: 21.3333px;">ببینید متوجه میشید که در ماه شاید چند تا ضرر داشته باشم ولی بقیه در سود بسته شدن و نتیجه کل سود بوده.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">میتونید با دانلود کلیپ زیر اطلاعات بیشتری کسب کنید :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8366801668/FXTM_Invest.mp4.html" target="_blank" title="سرمایه گذاری در FXTM"><span style="font-size: 21.3333px;">دانلود کلیپ سرمایه گذاری در&nbsp;</span><font size="4">FXTM</font></a></p></font><font face="Mihan-Koodak"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;"><font color="#3366ff" style=""><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;"><font color="#3366ff" style="">اطلاعات تماس :</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 16pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">از طریق ID تلگرام زیر میتونید با من تماس بگیرید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="direction: ltr; text-align: right; unicode-bidi: embed;"><font size="4" color="#3366ff"><b>@Fusion1940</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">کانال تلگرام :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><a href="https://t.me/FXTM_Fusion1940" target="_blank" title="https://t.me/FXTM_Fusion1940">FXTM_Fusion1940</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#3366ff"><span style="font-size: 21.3333px;">&nbsp;نتایج&nbsp;</span><span style="font-size: 21.3333px;">هفتگی و ماهانه معاملات :</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">&nbsp;نتایج&nbsp;</span><span style="font-size: 21.3333px;">ماهانه :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8366772826/From_06_06_2019_to_06_07_2019.jpg" target="_blank" title="From 06-06-2019 to 06-07-2019">From 06-06-2019 to 06-07-2019</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8368581218/From_08_07_2019_to_02_08_2019.jpg" target="_blank" title="From 08-07-2019 to 02-08-2019"><font size="4">From 08-07-2019 to 02-08-2019</font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 21.3333px;">&nbsp;نتایج&nbsp;</span><span style="font-size: 21.3333px;">هفتگی :</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8366772842/From_08_07_2019_to_12_07_2019.jpg" target="_blank" title="From 08-07-2019 to 12-07-2019">From 08-07-2019 to 12-07-2019</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8367175942/From_15_07_2019_to_19_07_2019.jpg" target="_blank" title="From 15-07-2019 to 19-07-2019">From 15-07-2019 to 19-07-2019</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="4"><a href="http://s8.picofile.com/file/8367914768/From_22_07_2019_to_26_07_2019.jpg" target="_blank" title="From 22-07-2019 to 26-07-2019">From 22-07-2019 to 26-07-2019</a></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8368580150/From_29_07_2019_to_02_08_2019.jpg" target="_blank" title="From 29-07-2019 to 02-08-2019"><font size="4">From 29-07-2019 to 02-08-2019</font></a></p></font></span></div> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"></p> text/html 2016-04-25T14:06:53+01:00 fusion.mihanblog.com محسن - نرم افزار 4000Essential English Words : http://fusion.mihanblog.com/post/49 <div align="center"><b style="color: rgb(17, 174, 0); font-family: NazaninBold,Tahoma; font-size: 30px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; letter-spacing: normal; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; direction: ltr;">4000Essential English Words<br></b><div align="right"><br><div align="center"><img src="https://4000eew.com/Images/MainPage.jpg" alt="4000 Essential English Words" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right"> <br> <center> <iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/zk5tU/vt/frame" height="320" width="569" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe> </center> <br><font face="Mihan-Koodak"> نرم افزار 4000Essential English Words از شش کتاب که شامل کلمات پرکاربرد انگلیسی است نوشته شده است. کلمات موجود در این مجموعه با دقت فراوان و بر پایه مطالعات دقیق انتخاب شده و تقریبا 95% از مکالمات عادی و یا حتی نیمه تخصصی زبان انگلیسی را پوشش میدهد. کاربر با انتخاب هرکتاب در صفحه اصلی و انتخاب یونیت موردنظر به کلمات آن بخش دسترسی خواهد داشت. هر کتاب از 30 درس و هر درس از 20 کلمه و یک داستان کوتاه تشکیل شده است. هر کلمه دارای یک تعریف و یک مثال همراه با تلفظ و ترجمه روان فارسی ( البته کاربر میتواند ترجمه را به زبان موردنظر ویرایش کند ) و عکس میباشد ، یک ویژگی مهم نرم افزار نمایش عکس برای هر کلمه میباشد که باعث یادگیری سریع و ذخیره کلمات در ذهن میشود ، و قابل ذکر است که تصاویر بصورت تحصصی در زمان تقریبی یکسال جمع آوری شده است. و در پایان کاربر بعد از مطالعه هر درس میتواند در قسمت 'Writing' بیاموزد چگونه آنرا بنویسد.</font><p></p><p id="Features" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 20px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="margin-right: 5px;"><b>&nbsp;ویژگیها :</b></span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>3600 کلمه کاربردی همراه با تعریف ، مثال و عکس مرتبط با کلمه</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>یک داستان کوتاه در رابطه با کلمات در هر درس</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>قسمت تمرین نوشتن همراه با امتحان</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>تلفظ کلمه ، تعریف ، مثال و داستان</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>ویرایش ترجمه کلمه و جملات</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>تغییر فونت و عکس</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>ترجمه روان فارسی</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>ادامه مطالعه قبلی</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>جستجوی کلمات</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>درصد یادگیری</span><br><span style="margin-right: 5px;"><span style="margin-right: 5px; color: rgb(237, 0, 0);">*</span><span>&nbsp;</span>80 تم</span><span> <br></span></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 20px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span><font face="Mihan-Koodak"><br></font></span></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 20px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">لطفا برای دانلود نرم افزار و خرید لایسنس به سایت زیر مراجعه کنید</font><br></font></span></p><div align="right"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><a href="https://4000eew.com" target="_blank" title="">https://4000eew.com</a></font><br></div><br></div></div></div>